Privacybeleid

Laatste update: 14 december 2023

Dit privacyreglement is van toepassing op alle activiteiten van AFL Groep B.V. en dus op alle persoonsgegevens die wij verwerken van iedereen die onze website bezoekt en contact met ons heeft (gehad).

AFL Groep B.V.
Kokerbijl 25a
5443 PV Haps

Telefoonnummer: 085 – 27 34 999
E-mail: info@aflgroep.nl
KVK-nummer: 54310814

Dit privacyreglement is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van AFL Groep B.V.. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 22 mei 2018. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Door gebruik te maken van de diensten die wij aanbieden, ga je akkoord met de voorwaarden zoals die in dit reglement zijn opgenomen. Het reglement geldt voor iedere bezoeker/klant.

Als je op onze website rondkijkt en contact opneemt, laat je persoonlijke gegevens achter. Onder persoonlijke gegevens verstaan we alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu, bijvoorbeeld je naam, (e-mail)adres of telefoonnummer. Ook je surfgedrag valt hieronder. We kunnen ons voorstellen dat je wilt weten welke persoonlijke gegevens wij verzamelen en wat we daarmee doen. Een geruststelling: we doen er geen spannende dingen mee.

 

Ik wil mijn persoonsgegevens niet geven.

Als je niet bereid bent (bepaalde noodzakelijke) persoonsgegevens te verstrekken, kan het zijn dat we je niet van dienst kunnen zijn. Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is namelijk essentieel voor het uitvoeren van onze dienstverlening. Automatisch verzamelde gegevens, zoals IP-adres, webbrowser en besturingssysteem, zijn geen persoonsgegevens en worden verzameld en verwerkt met als doel onze dienstverlening te verbeteren.

Hoe lang worden facturen bewaard?

Facturen met (persoons)gegevens bewaren wij, op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen, 7 jaar lang. De wet verplicht ons om de gegevens gerelateerd aan jouw bestelling ook 7 jaar te bewaren. Als je 7 jaar lang niet inlogt, verwijderen wij al jouw gegevens. Onze medewerkers hebben geen toegang tot profielen en documenten die wij naar aanleiding van een opdracht hebben vervaardigd.

Hoe lang bewaren jullie telefoongesprekken?

Wij nemen geen telefoongesprekken op. Niet om zogenaamd onze diensten te verbeteren, niet om zogenaamd onze medewerkers te trainen en ook niet voor zogenaamde analyse-doeleinden.

Verdienen jullie geld aan mijn gegevens?

Nee. Wij gebruiken jouw persoonlijke gegevens niet om door te verkopen aan anderen. Wij zullen alleen persoonlijke gegevens aan anderen doorgeven, als dit nodig is voor het uitvoeren van onze diensten. Verder gebruiken wij jouw gegevens nooit om met prijzen te rommelen.

Wat doen jullie met mijn persoonlijke gegevens?

Wij gebruiken jouw persoonlijke gegevens o.a. voor het volgende:

  • Als je contact opneemt, bewaren we jouw meegestuurde gegevens enkel en alleen wanneer dit nodig is voor afhandeling van een opmerking, klacht of vraag. Dit geldt ook voor gegevens die je achterlaat via bijv. een feedback formulier. Wanneer de opmerking, klacht of vraag is afgehandeld, worden deze gegevens weer verwijderd.

Mijn persoonlijke gegevens zijn incorrect.

Als jouw persoonlijke gegevens niet lijken te kloppen of er gevaar uit een andere hoek komt, kun je gewoon contact met ons opnemen. Dat kan bijvoorbeeld via onze klantenservice.

Welk recht zal zegevieren?

  • Het recht op informatie, wat betekent dat je het recht hebt op een begrijpelijke uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kunt uitoefenen. Dit hebben we middels dit privacyreglement zo duidelijk mogelijk verwoord.
  • Het recht op inzage, wat betekent dat je te allen tijde het recht hebt om inzage te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben.
  • Het recht op correctie, wat betekent dat je te allen tijde het recht hebt om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.
  • Het recht op beperking, wat betekent dat je te allen tijde het recht hebt om te verzoeken verwerking van jouw gegevens te beperken en ons alleen gegevens te laten bewaren, zonder deze te gebruiken.
  • Het recht op overdraagbaarheid, wat betekent dat je te allen tijde het recht hebt om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou als persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren.
  • Het recht om vergeten te worden, wat betekent dat je te allen tijde het recht hebt om alle gegevens die wij van jou hebben te laten verwijderen. Dit betreft gegevens die tot jou als persoon herleidbaar zijn, met uitzondering van gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren.
  • Het recht van bezwaar en overige rechten, wat betekent dat je in voorkomende gevallen het recht hebt bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van AFL Groep B.V..

Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?

Ja, the world is changing en wij veranderen mee. Op deze pagina vind je altijd de meest recente versie van ons privacyreglement. Als een nieuwe versie van het privacyreglement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, brengen wij jou daarvan per e-mail op de hoogte. We voeren nooit stiekem wijzigingen door die rechtstreeks gevolgen hebben op de manier hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Je hebt ten allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer je vermoedt dat wij persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Vragen over ons privacybeleid?

Als iets uit ons privacybeleid niet duidelijk is, staan we je graag te woord.